top of page

Virtual conversation
E-coaching or e-therapy is an online service. This is an option for those who are unable to meet in person or simply prefer conversations via the internet. We determine the format of the sessions when scheduling an e-appointment. Research indicates that therapy/coaching using online tools has the same effectiveness as in-person sessions (source: https://psykologtidsskriftet.no).

E-samtale
E-coaching eller e-terapi er en nettbasert tjeneste. Vi benytter whats’up, face time eller lignende verktøy. Dette er et tilbud for de som ikke har anledning til å treffes personlig eller rett og slett ønsker samtale via nett. Vi avtaler på hvilken måte samtalene ved bestilling av e-time. Forskning viser at terapi/coaching ved bruk av nettbaserte verktøy har samme effekt som ved å treffes personlig (https://psykologtidsskriftet.no).

E-Terapi.jpg

Hver siste torsdag i måneden holdes et info møte kl. 1700. For spørsmål eller påmelding, ta kontakt. 

Bilde.jpg

Ring meg for å spørre om pris. Som Gestaltterapeut under utdanning tar jeg kr. 450 for 90 minutter. Coaching varer i 60 minutter.

 

Avbestilling bør skje senest 24 timer før ellers blir timen belastet kr. 300.

IMG_3510.JPG

100% satisfied – or your money back. There can be various reasons why you might not feel content with our sessions. Together, we assess the sessions, and if you're not satisfied with what we achieve together, you'll receive a refund.

 

100 % fornøyd – eller pengene tilbake. Det kan være mange grunner til at du ikke føler deg fornøyd med samtalene. I sammen evaluerer vi timene, og er du ikke fornøyd med hva vi utretter i sammen får du pengene tilbake.

Give.jpg

Expectations regarding the sessions or training:
 

  • My goal is to establish clear and secure boundaries with a focus on support and challenge.

  • Confidentiality according to the law.

  • Together, we tailor the sessions to your needs and continuously evaluate them.
     

Forventninger rundt samtalene eller trainingen:

  • Min målsetting er å skape klare og trygge rammer med fokus på støtte og utfordring.

  • Taushetsplikt iht loven.

  • I sammen skreddersyr vi samtalene til dine behov og evaluerer kontinuerlig.

IMG_4372.jpg

Some may simply want to share their thoughts, others seek a change in their professional or personal life, while some wish to explore themselves and/or interpersonal relationships. The time frame for training, coaching, or therapy can vary from person to person, ranging from one hour to several hours/years. Each individual session lasts 60 to 90 minutes, unless otherwise agreed upon.

Noen ønsker bare å lufte noen tanker, andre ønsker en forandring i livet profesjonelt eller personlig, andre ønsker å utforske seg selv og/eller mellommenneskelige relasjoner. Tidsperspektivet for training, coaching eller terapi kan variere fra person til person, alt fra en time til flere timer/år. Hver enkel samtale varer 60 - 90 minutter, hvis ikke annet er avtalt.

Time.jpg
bottom of page