top of page

Grow Your Vision

Welcome to Human Gardener, where we specialize in the art of nurturing growth through coaching and therapy. Our mission is to cultivate your personal and emotional well-being, helping you thrive and blossom. Explore our range of transformative coaching and therapeutic services designed to empower you on your journey of growth and self-discovery.

Velkommen til Human Gardener, der vi spesialiserer oss i kunsten å nære vekst gjennom coaching og terapi. Vår misjon er å dyrke din personlige og emosjonelle velvære, hjelpe deg å blomstre og utfolde deg. Utforsk vårt utvalg av transformative coaching- og terapitjenester designet for å gi deg styrke på din reise mot vekst og selvutforskning.
 

Sandr.jpg

Jeg er Sandra. Jeg er sertifisert coach og gestalt terapeut under utdanning. Jeg behersker ulike metoder innen ulike coaching retninger, adferdsverktøy og jobber nå  også utifra Gestalt terapeutisk perspektiv. Jeg bruker daglig dette i min arbeidshverdag. De siste årene har jeg jobbet fulltid som coach og trainer. Det har gitt meg muligheten til å hjelpe flere hundre personer med profesjonell og personlig utvikling. I tillegg så har jeg lang erfaring fra næringslivet.

 

Jeg er nysgjerrig på hvem du er og hva du vil oppnå. Hva er ditt neste steg? 

Utsnitt av noen tilbakemeldinger:

" En som ser og forstår meg " - BS
" Dette ville jeg ikke ha klart uten din hjelp. Jeg fikk mot til å fremme min karriere " - RI

" Jeg føler meg trygg med deg " - MT
" Takk for at du er min kursholder " - VB
 

Ønsker du å få mer informasjon om hvordan jeg jobber, referanser kan oppis på forespørsel. 

Ved ønske kan dokumentasjon på kurs og utdannelser fremvises under første samtale.

bottom of page