top of page
Søk
  • Sandra

A Creative Method for Self-Insight and Development

Oppdatert: 23. aug. 2023

The Empty Chair

Coaching and Therapy

Explore the potential of the innovative "Empty Chair" method for personal growth and learning. This method is widely used in coaching and therapy.

On the path to greater understanding and personal growth, the "Empty Chair" has proven to be a remarkable method. It offers participants a unique opportunity to explore their thoughts, emotions, and dynamics through an engaging and visual approach.

Exploring Inner Dynamics:

With the "Empty Chair" method, you are invited to give life to your thoughts and reflections by assigning them a physical place on a chair. This approach provides you with a fresh perspective on your inner dynamics and relationships, allowing you to explore them in a more tangible way.

The Story Behind the Method:

The history of the "Empty Chair" dates back to therapy pioneers like Virginia Satir and Fritz Perls. This approach has proven powerful in illuminating situations, relationships, conflicts, and opportunities. It can help you uncover uncertainties, stimulate new perspectives, and promote insights and solutions.

Flexible Application:

The "Empty Chair" is a versatile method that can be tailored to both professional and personal development. Whether you opt for individual guidance or a small group setting, you can explore your inner landscapes in a creative and rewarding manner. A session lasts for 90 minutes, and we create a safe and supportive atmosphere for your journey.

Explore yourself, develop together:

Join us on a journey toward deeper self-understanding and personal growth. Together, we will explore the power of the empty chair to reveal new insights and drive change. Choose the empty chair approach and open the door to a world of possibilities.


NORSK


En Kreativ Metode for Selvinnsikt og Utvikling


Den tomme stolen


Coaching og terapi


Utforsk potensialet i den innovative "tomme stolen" metoden for personlig vekst og læring. Dette er en metode mye brukt i coaching og terapi.


På veien mot økt forståelse og personlig vekst har "Den Tomme Stolen" vist seg å være en bemerkelsesverdig metode. Den gir deltakerne en unik mulighet til å utforske sine tanker, følelser og dynamikker gjennom en engasjerende og visuell tilnærming.

Utforske Indre Dynamikker:

Med metoden "Den Tomme Stolen" inviteres du til å gi liv til dine tanker og refleksjoner ved å tildele dem en fysisk plass på en stol. Denne tilnærmingen gir deg et nytt perspektiv på dine indre dynamikker og forhold, og gir deg muligheten til å utforske dem på en mer konkret måte.

Historien Bak Metoden:

Historien om "Den Tomme Stolen" strekker seg tilbake til pionerene innen terapi som Virginia Satir og Fritz Perls. Denne tilnærmingen har vist seg å være kraftfull for å belyse situasjoner, relasjoner, konflikter og muligheter. Den kan hjelpe deg med å avdekke uklarheter, stimulere nye perspektiver og fremme innsikter og løsninger.

Fleksibel Bruk:

"Den Tomme Stolen" er en allsidig metode som kan tilpasses både profesjonell og personlig utvikling. Enten du velger individuell veiledning eller en liten gruppe, kan du utforske dine indre landskaper på en kreativ og givende måte. En sesjon varer i 90 minutter, og vi skaper en trygg og støttende atmosfære for din reise.

Utforsk Selv, Utvikle Sammen:

Bli med oss på en reise mot dypere selvforståelse og personlig vekst. Sammen vil vi utforske de tomme stolens kraft til å avdekke nye innsikter og skape endring. Velg den tomme stolens tilnærming og åpne døren til en verden av muligheter.




71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page